Tıbbı Nebevide Kara Habbe

Tıbbı Nebevi

Buhari ve Müslimin sahihlerin de, Ebu Selemenin Ebu Hüreyreden naklen rivayet ettiği hadisler de sabit olduğuna göre Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurdu: “Çörek otuna devam ediniz, zira çörek otunda ölümden başka her derde çare vardır. Bu hadisi aynı zamanda Tirmizi ve Ahmed İbn-i Hibban da rivayet etmişlerdir. Buhari Ve İbn-i Mâce Aişe (r.a.)’de bu hadisi rivayet etmişlerdir.

Corekotu

Son Yazılar
Bir cevap bırakın