Karaciğeri Koruyor

Çörek otu sabit yağı karboplatine bağlı hepatotoksisiteye karşı koruyucu mu?

Amaç: Bu çalışmada karboplatinin fare karaciğerinde yaptığı toksisite üzerine çörek otu sabit yağının koruyucu etkisi araştırıldı.

Yöntem: Sprague-Dawley ırkı farelerden oluşturulan beş çalışma grubuna sırayla

– Serum fizyolojik (SF),
– Karboplatin,
– Karboplatin + çörek otu sabit yağı,
– Karboplatin + C vitamini

Corekotu

Son Yazılar
Bir cevap bırakın