Çörek Otu Destek Tedavisi

Çörekotu tohum destek tedavisinin alerjik rinit (burun mukozasının alerjik nedenli iltihabı) hastalarının hematolojik parametreleri ve polimorf nüveli lökosit fonksiyonları üzerine etkisinin araştırılması.

Çalışmamızda, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Alerji Bilim Dalı’na başvuran alerjik rinit tanısı konulan (n=12, yaş ortalaması=34) hastaların alerjik rinit

Corekotu

Son Yazılar
Bir cevap bırakın